Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu

Sierpc, dnia 12.10.2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu uprzejmie informuje, że w postępowaniu prowadzonym na potrzeby wykonania: „badania (pomiaru) instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach mieszkalnych należących do zasobów TBS Sp. z o.o. w Sierpcu (art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę P. Mateusza Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ELEKTRO BIELSK MATEUSZ GRZYBOWSKI, ul. Wiatrakowa 8/15, 15-827 Białystok, NIP 5423264890, Regon 36625872.

 

 

 

 

 

 

Sierpc, dnia 05.10.2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu zaprasza do złożenia ofert na wykonanie:
„5-cio letniego badania okresowego instalacji elektrycznej w zakresie sprawności stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji aparatów w budynkach mieszkalnych należących do zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu”.

Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie 5-cio letniego przeglądu instalacji elektrycznej”, w terminie do dnia 12.10.2018r.r. do godziny 10.00 w formie:

  1. pisemnej (osobiście lub listownie) na adres TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Płocka 30, 09-200 Sierpc;
  2. przesłać faksem na numer (24)387-17-57;
  3. lub dostarczyć w wersji elektronicznej na e-meil: tbs_sierpc@wp.pl

 

Szczegółowe informacje dot. ww. zapytania ofertowego:
1. Oficjalne zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 – obowiązkowe elementy protokołu

Załącznik nr 2 – obowiązkowe elementy protokołu

 

 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Piastowska 11a
09-200 Sierpc
tel. stacjonarny: 24 387-17-50, kom. 508-426-521
fax: 24 387-17-57
e-mail: tbs_sierpc@wp.pl
KRS: 0000150689
Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 776-15-43-700
REGON: 611059026
Kapitał zakładowy: 2.157.000,00 zł

Zaszufladkowano do kategorii Mieszkania | Możliwość komentowania Witamy na stronie TBS Sp. z o.o. w Sierpcu została wyłączona