Organy Spółki

składORGANY SPÓŁKI – AKTUALNY SKŁAD:

1. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

  • Burmistrz Miasta Sierpc – Jarosław Perzyński.

2. RADA NADZORCZA:

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Barbara Marianna Pawelska,
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Krystyna Anna Furmańska,
  • Sekretarz Rady Nadzorczej – Jarosław Sochacki.

3. ZARZĄD:

  • Prezes Zarządu TBS Sp. z o.o. w Sierpcu – Agnieszka Julita Świderska.