Wykaz zasobów

  1. Zasoby wybudowane przy udziale środków pozyskanych z KFM.
ul. Płocka 57A

ul. Płocka 57A

budynek nr 1

zlokalizowany przy ul. Płockiej 57A w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 1

Rok oddania budynku do eksploatacji

2003

Powierzchnia

całkowita

2234,00 m2

lokali mieszkalnych

1320,28 m2

zabudowy

447,27 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

28

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

DIGITAL CAMERA

ul. Paderewskiego 2

budynek nr 2

zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 2 w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 2

Rok oddania budynku do eksploatacji

2005

Powierzchnia

całkowita

2673,94 m2

lokali mieszkalnych

1616,55 m2

zabudowy

547,00 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

38

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

ul. Paderewskiego 4

ul. Paderewskiego 4

budynek nr 3

zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 4 w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 3

Rok oddania budynku do eksploatacji

2006

Powierzchnia

całkowita

1613,50 m2

lokali mieszkalnych

915,16 m2

zabudowy

341,20 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

22

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

ul. Paderewskiego 4A

ul. Paderewskiego 4A

budynek nr 4

zlokalizowany przy ul. Paderewskiego 4A w Sierpcu

Informacje szczegółowe dot. budynku nr 4

Rok oddania budynku do eksploatacji

2008

Powierzchnia

całkowita

3734,43 m2

lokali mieszkalnych

2200,33 m2

zabudowy

747,55 m2

Ilość lokali

mieszkalnych

50

użytkowych

0

Liczba kondygnacji

3

2.  Pozostałe zasoby – Wspólnota Mieszkaniowa
Budynek mieszkalny zlokalizowany przy ul. Poziomkowej 2  w Sierpcu, liczący łącznie 24 lokale mieszkalne, którego  TBS Sp. z o.o. w Sierpcu jest współwłaścicielem i Administratorem.
 – własność TBS Sp. z o.o. w Sierpcu ilość lokali mieszkalnych  13
o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych 471,12 m2
 – własność osób prywatnych ilość lokali mieszkalnych  11
o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych 395,28 m2
Informacje dodatkowe:

Ww. nieruchomość                             gruntowo-budynkową                        położoną przy ul. Poziomkowej 2 w Sierpcu TBS Sp. z o.o. nabył w dniu 13.02.2001r. na podstawie aportu wniesionego przez Gminę Miasto Sierpc.