Informacje i komunikaty

Sierpc, dnia 02.07.2021r.

Szanowni Mieszkańcy

Poniżej przedstawiamy harmonogram zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych organizowanych na terenie miasta Sierpc w okresie: 6 m-cy 2021r., 12 m-cy 2022r. oraz na 12 m-cy 2023r.:

 • 30 lipiec 2021r.,
 • 27 sierpień 2021r.,
 • 17 wrzesień 2021r.,
 • 29 październik 2021r.,
 • 26 listopad 2021r.,
 • 17 grudzień 2021r.,
 • 28 styczeń 2022r.,
 • 25 luty 2022r.,
 • 25 marzec 2022r.,
 • 15 kwiecień 2022r.,
 • 27 maj 2022r.,
 • 24 czerwiec 2022r.
 • 29 lipiec 2022r.,
 • 26 sierpień 2022r.,
 • 30 wrzesień 2022r.,
 • 28 październik 2022r.,
 • 18 listopad 2022r.,
 • 16 grudzień 2022r.,
 • 27 styczeń 2023r.,
 • 24 luty 2023r.,
 • 31 marzec 2023r.,
 • 28 kwiecień 2023r.,
 • 26 maj 2023r.,
 • 30 czerwiec 2023r.,
 • 28 lipiec 2023r.,
 • 25 sierpień 2023r.,
 • 29 wrzesień 2023r.,
 • 27 październik 2023r.,
 • 17 listopad 2023r.,
 • 15 grudzień 2023r.

palecPrzypominamy, że:

 • ww. gabaryty można pozostawić przy zielonych kontenerach na odpady zmieszane wyłącznie w terminach zbiórek organizowanych przez UM w Sierpcu,

 • w terminach nie objętych harmonogramem meble i odpady wielkogabarytowe należy dostarczać we własnym zakresie, bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdujący się przy ul. Traugutta 33 w Sierpcu (ZGKiM), czynny codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00!!!

 


Sierpc, dnia 05.08.2019r.

ZAWIADOMIENIEwoda 3

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sierpcu uprzejmie informuje, że w związku z zatwierdzoną decyzją nr WA.RET.070.1.348.3.2018 z dnia 11.07.2018r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, która uprawomocniła się z dniem 26.07.2018r.,
od dnia 06.08.2019r. ulegają zmianie ceny i opłaty za świadczone przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EMPEGEK Sp. z o.o. usługi dostarczania wody i odbiór ścieków na terenie gminy Miasto Sierpc.

Mając powyższe na uwadze od dnia 06.08.2018r. opłaty z tytułu ww. usług przedstawiają się następująco:
za 1m3 dostarczonej wody: 3,70zł + 0,30 zł VAT = 4,00 zł
za 1m3 odprowadzonych ścieków: 4,46 zł + 0,36 zł VAT = 4,82 zł.

Razem opłata /za dostarczoną zimną wodę i odprowadzenie ścieków/ wynosi:                8,82 zł/m3.